Publikacja: | Dział praktyk i karier /

Pracodawcy RP zapraszają do udziału w konkursie o staż „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”

Nagrodą w konkursie jest miesięczny płatny staż w Warszawie w dniach 2 – 27 września 2019 roku.

Zwycięzcy konkursu odbędą staż w trzech instytucjach: Pracodawcy RP, Provident Polska, PGE Narodowy. W każdej instytucji laureaci spędzą minimum tydzień.

Zadanie konkursowe
Odpowiedź na tytułowe pytanie „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?” w wybranej formie:

  • krótkiego video – maks. 3 min.,
  • prezentacji – maks. 15 slajdów,
  • eseju – maks. 4500 znaków.

Prace będą oceniane pod kątem kreatywności, pomysłowości oraz ciekawego i oryginalnego ujęcia tematu.

Zgłoszenie do konkursu:

  • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.pracodawcyrp.pl/konkursstaz
  • Pracę konkursową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: staz@pracodawcyrp.pl
  • W przypadku filmu i prezentacji prosimy o przesłanie ich poprzez We Transfer.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2019 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 09.08.2019 r. na stronie internetowej www.pracodawcyrp.pl