Publikacja: | Aktualności / Finanse i rachunkowość / Zarządzanie / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywne oceny dwóm kierunkom prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

W tym roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniała dwa kierunki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania - zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. PKA stwierdziła, że proces kształcenia realizowany w Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwia studentom wyżej wymienionych kierunków osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Dokumentami potwierdzającymi wydaną ocenę są:

  • Uchwała nr 461/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 lipca 2020 – dla kierunku finanse i rachunkowość
  • Uchwała nr 462/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 lipca 2020 – dla kierunku zarządzanie

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to niezależna instytucja finansowana z budżetu państwa, działająca w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.