Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wykładowcy / CKP /

Program studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi Uczelni Łazarskiego powstał na bazie doświadczeń Katarzyny Juszczyńskiej, które zdobywała w Polsce i za granicą. Zajęcia ruszają w październiku. Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r.

Katarzyna Juszczyńska

Katarzyna Juszczyńska jest badaczem wieloośrodkowych badań klinicznych z doświadczeniem zarówno w pracy z pacjentami-uczestnikami badań, jak i w pracy naukowej, współpracy z ośrodkami, badaczami i sponsorami. Zafascynowana medycyną opartą na faktach od czasu pracy jako lekarz oddziału kardiologii, jak i podstawowej opieki zdrowotnej.

Doświadczenie zdobywała w jednym z najlepszych na świecie ośrodków klinicznych i naukowych: Brigham and Women`s Hospital w Bostonie, szpitalu Harvard Medical School, w Non-Invasive Cardiology Laboratory. Współpraca z liderami światowej kardiologii, a jednocześnie pracownikami wiodących firm biotechnologicznych i farmaceutycznych zdeterminowała dalsze kroki: kurs "An Overview of Clinical Research" w  Massatchusetts Biotechnology Council, członkostwo i certyfikat Certified Clinical Research Professional (CCRP) towarzystwa Society of Clinical Research Associates (SoCRA), a w końcu studia w Harvard School of Public Health ukończone z tytułem Master of Public Health (MPH), gdzie zajmowała się głównie badaniami klinicznymi, a także zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Wierzy głęboko, że mimo dużego rynku badań klinicznych w Polsce, wciąż istnieje potencjał rozwoju. Drogę do tego celu widzi w nowoczesnych metodach szerzenia wiedzy wśród profesjonalistów, ale także wśród pacjentów oraz lepszej organizacji badań w ośrodkach ze szczególną rolą koordynatorów.

Menadżer w firmach farmaceutycznych i medycznych. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia. W wolnym czasie wspiera młodych ambitnych Polaków kierując konkursem "Droga na Harvard". Szczególną uwagę poświęca początkującym naukowcom, wierząc w rozwój polskiej nauki i jej współpracę z innowacyjnym biznesem. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów TUTAJ

Zobacz także Uzyskaj dofinansowanie na studia podyplomowe, MBA i szkolenia Uczelni Łazarskiego.