Publikacja: | Aktualności / CSM /

Oto ona! W poniedziałek do naszego Centrum Symulacji Medycznych wjechała karetka.

Już od października studenci Wydziału Medycznego będą mogli wziąć udział w zajęciach z zakresu medycyny ratunkowej fazy przedszpitalnej.
Symulator karetki dokładnie odzwierciedla rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia pracując w zespołach ratownictwa medycznego. 

Projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” realizowany jest przez Uczelnię Łazarskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2022 r., na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0005/18-00 zawartej dnia 24.04.2019 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.