Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

8.11.2016r. decyzją Kapituły Stypendialnej wyłoniono pięciu tegorocznych stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego. Gratulujemy!

Stypendium Fundacji

W roku akademickim 2016/2017 stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego otrzymają:

  1. Amadeusz Dzikowski
  2. Anastasiya Kolos
  3. Jarosław Kosyra
  4. Angelika Kucyk
  5. Paweł Wielądek

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło ponad 70 wniosków o przyznanie stypendium. Na decydującą rozmowę z kapitułą zostało zaproszonych 11 osób. Spośród nich Kapituła Stypendialna wybrała 5 wyróżniających się osób, którym m.in. za wyniki w nauce, osiągnięcia oraz zaangażowanie w życie uczelni przyznała stypendium.

Stypendyści są zobowiązani do dalszej aktywności na rzecz uczelnianej społeczności.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć!

Kolejny nabór na stypendia będzie ogłoszony we wrześniu 2017r.

Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy.