Publikacja: | Biblioteka /

17 maja wzięliśmy udział w jubileuszowej konferencji z okazji 70-lecia Biblioteki Niewidomych w Warszawie. Nie jednorazowo podkreślono kluczową role bibliotek jeśli chodzi o wsparcie osób z dysfunkcja narządu wzroku nie tylko z punktu widzenia udostępniania materiałów w piśmie Brajla lub audiobooków, ale przede wszystkim tworzenia inkluzywnej przestrzeni dla wszystkich. Biblioteki były, są i będą przykładem przyjaznego środowiska dla wszystkich i niebawem będziemy wdrążać nowe pomysły w Bibliotece Uczelni Łazarskiego.