Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydziały / Wydarzenia / Z życia uczelni / Wydział Prawa i Administracji /

Kończący się niebawem rok akademicki 2021/22 jest wyjątkowy dla Wydziału Prawa i Administracji UŁa, ponieważ jest rokiem jubileuszowym. Zwieńczeniem obchodów 25-lecia Wydziału była uroczysta Gala, która odbyła się 7 czerwca 2022 r.

Przyjęliśmy, że cały rok akademicki 2021/22 odbywać się będzie pod szyldem „25 lat Wydziału Prawa i Administracji". Dzień obchodów rozpoczął się od majestatycznego posiedzenia Senatu podczas, którego odbyło się uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Michele Indellicato.

Kolejnym punktem programu była prezentacja Księgi Jubileuszowej,  pod redakcją naukową prof. dr. hab. Ryszarda Stefańskiego, przygotowanej specjalnie na tę okoliczność. W księdze jest opisana historia tworzenia i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji.  Poza częścią historyczną księga zawiera 38 artykułów dotyczących tematyki podstawowej związanej z prawem konstytucyjnym, prawem administracyjnym, prawem cywilnym, prawem karym, postepowaniem karnym. Autorzy publikowali w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim.

W swoim wystąpieniu Rektor prof. dr hab. Maciej Rogalski podkreślał wagę historii Wydziału "Po licznych latach istnienia ustroju, który nie przewidywał możliwości funkcjonowania  niepublicznych szkół wyższych, Ryszard Łazarski, nasz założyciel i obecny Patron Uczelni,  otworzył w roku 1993 Prywatną Wyższą Szkołę Handlową. Uczelnia rozwijała się w tempie, które zadziwiało opinię publiczną w całej Polsce, a studiowanie w niej było celem śmiałych i perspektywicznie myślących, ambitnych maturzystów. Pierwszoplanowym celem od początku stało się budowanie historii opartej na najwyższej jakości nauczania, przez najlepszych wykładowców w krajuDzisiaj obchodzimy 25-lecie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Nie jest to długi okres, gdy porównamy go do czasu funkcjonowania wiekowych uniwersytetów. Czas ten jednak został wykorzystany bardzo dobrze i świadomie od pierwszego dnia w którym zrodziła się myśl, by powstał".

"Mogłabym długo opowiadać Państwu o kierowanym przeze mnie wydziale, tak jak mówi się z błyskiem oka o swojej pasji, spełnianiu wymarzonych planów, celowi któremu z radością oddaje się serce i duszę.  Bo taka jest właśnie nasza uczelnia, nasz wydział - tworzony przez niezwykłych ludzi, z wspaniałą historią i wielkimi planami na przyszłość" - dodała Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Anna Konert, prof. UŁa.

Nagrody za 25 lat współpracy z Wydziałem wręczyła dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, otrzymali je:

 • Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
 • Jacek Kośla
 • Ks. prof. dr hab. Florian Lempa
 • Małgorzata Strawa
 • Grzegorz Zawisza

Uroczystą galę zamknął koncert jazzowy w wykonaniu byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia oraz dr. inż. Tomasza Balcerzaka.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście:

 • dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab., Adam Bodnar prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr Tomasz Kowalczyk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • dr Bożena Wroniszewska-Drabek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 

Zwieńczeniem obchodów 25. rocznicy powstania WPiA będzie 2022 r. będzie wrześniowa konferencja naukowa  pod hasłem przewodnim: „Prawo jako projekt przyszłości” organizowana ze Stowarzyszeniem FONTES.

Zachęcamy Państwa do uwzględnienia w planowanych projektach naukowych i organizacyjnych tematyki nawiązującej do wspomnianego hasła przewodniego. Może się to przejawiać nie tylko w tematyce organizowanych przedsięwzięć (konferencji, seminariów itp.), ale także w opracowaniu materiałów naukowych podlegających zamieszczeniu w planowanej przez Uczelnię  publikacji stanowiącej „materialne” podsumowanie naukowego wątku obchodów.