Publikacja: | Biblioteka /

Wielu czytelników ucieszyła wiadomość, że ceniony serwis JSTOR udostępnił bez ograniczeń swoje zasoby online, zwłaszcza w celu wsparcia studentów pozbawionych dostępu do bibliotek.

Wielu czytelników ucieszyła wiadomość, że ceniony serwis JSTOR udostępnił bez ograniczeń swoje zasoby online, zwłaszcza w celu wsparcia studentów pozbawionych dostępu do bibliotek. Dotyczy to jednak zasadniczo tylko tych instytucji, które już były prenumeratorami JSTOR-a. Biblioteki Uczelni Łazarskiego na razie nie ma wśród nich. Jedyny wyjątek stanowi 26 tytułów czasopism z zakresu zdrowia publicznego, których zawartość (poza numerem bieżącym) będzie dostępna w otwartym Internecie do końca czerwca br. Lista tych czasopism znajduje się tutaj
Niezależnie od tego przypominamy, że każdy może utworzyć własne konto i wybrać
do przeczytania online 6 artykułów w ciągu 30 dni. Wykorzystane artykuły można zachować, a po upływie 30 dni wybrać następne. Trzeba przyznać, że tylko dla bardzo aktywnego badacza taki dostęp będzie niewystarczający. Jak go uzyskać, czytaj tu:     
https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115004760028-MyJSTOR-How-to-Register-Get-Free-Access-to-Content
Niektóre artykuły są niestety wyłączone z tej akcji, można jednak znaleźć takie, które znajdują się w otwartym dostępie nawet dla użytkowników niezarejestrowanych.