Publikacja: | Biblioteka /

Dzięki dostawcy, firmie Euromonitor International, próbny dostęp do bazy został przedłużony do 14 kwietnia br. Due to courtesy of the supplier, Euromonitor International, the trial access has been extended till April 14

www.portal.euromonitor.com/portal
Sprawdź, jak rozległe są możliwości serwisu. Podziel się wrażeniami z Biblioteką, z Twoimi wykładowcami, a może właśnie ze studentami. Uwaga  -- baza jest dostępna tylko w sieci uczelnianej!

 

www.portal.euromonitor.com/portal
You can try out the wide range of data the service offers, and share your opinion with the Library, your instructor... or your students. Please note that the database is available within the University computer network only.