Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydarzenia /

Laury od 23 lat przyznawane są osobom reprezentującym ponadczasowe wartości, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka. Idea Laurów ma łączyć ludzi oraz wskazywać wartości, na których warto budować ład społeczny.

Prorektor Jerzy Stępień

Prorektor Uczelni Łazarskiego Jerzy Stępień otrzymał wyróżnienie w kategorii Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji.

Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są osobom reprezentującym ponadczasowe wartości, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka. To wyróżnienie osób, które bezinteresownie i z poświęceniem działają na rzecz drugiego człowieka.

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji - przyznano prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Wyróżnienia otrzymali również m.in.Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) w Warszawie, Ks bp dr Gerard Kusz - biskup senior Diecezji Gliwickiej, Małgorzata Mańka-Szulik - prezydent Miasta Zabrze, Mirosław Sekuła - marszałek Województwa Śląskiego w latach 2013-2014, Franciszek Buszka - przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Tomasz Konior - architekt, autor projektu siedziby NOSPR w Katowicach.

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są od 1992 roku przez działaczy samorządu gospodarczego skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wystąpili oni z inicjatywą nagradzania Laurami ludzi nieprzeciętnych, wyróżniające się firmy, organizacje i instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Od tego czasu Laury na trwale wpisały się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju.

Jerzy Stępień z Uczelnią Łazarskiego związany jest od 8 lat. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję prorektora naszej uczelni. Wykłada takie przedmioty jak: system administracji publicznej, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz państwo, społeczeństwo, władza publiczna.

Gratulujemy!