Publikacja: | Aktualności / Studium języków obcych /

Co zrobić, jeżeli wkrótce kończy się Wasza wiza lub pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce wydane w związku z uczestnictwem w naszych kursach?

Drodzy studenci kursów językowych,

jeżeli wkrótce kończy się Wasza wiza lub pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce wydane w związku z uczestnictwem w naszych kursach, powinniście wypełnić wniosek o udzielenie zgody na pobyt (w załączeniu), dołączyć dokumenty z listy (w załączeniu), przykleić zdjęcie, wnieść opłatę (PLN 375) i wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Cudzoziemców

Ul. Marszałkowska 3/5

02-662 Warszawahttps://www.lazarski.pl/

Wysłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej przed upływem terminu ważności wizy legalizuje pobyt do czasu wydania decyzji przez Urząd.

Po 1-2 miesiącach od złożenia wniosku o udzielenie zgody na pobyt, otrzymacie Państwo na adres wskazany we wniosku wezwanie do Urzędu w celu okazania paszportu i pobrania odcisków linii papilarnych. Dlatego bardzo ważne jest wpisanie prawidłowego adresu aktualnego miejsca zamieszkania.  

AKTUALIZACJA: 

Rząd polski przyjął specjalne rozwiązania w związku z epidemią COVID-19 w zakresie legalizacji pobytu w Polsce osobom, którym wiza lub karta pobytu wygasła lub wkrótce skończy się termin ważności tych dokumentów. Więcej informacji tutaj.