Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wykładowcy / CKP /

Od października 2015 r. będzie prowadził zajęcia na studiach podyplomowych Kreator wizerunku publicznego Uczelni Łazarskiego. Wprowadzi studentów w świat prawnych aspektów ochrony wartości intelektualnej, dóbr osobistych i wizerunku publicznego.

Jacek Białobrzeski

Jacek Białobrzeski jest praktykiem, ekspertem od prawa autorskiego, prawa telekomunikacyjnego, radiofonii i telewizji, prawa korporacyjnego oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik kursów Centre of American Law oraz British Centre for English and European Legal Studies, Radca Prawny - Członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu w OIRP w Warszawie, Egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie radcowskim, Arbiter w Sądzie Odwoławczym przy Polskim Związku Piłki Siatkowej, Członek Rad Nadzorczych, Zarządów Spółek i Stowarzyszeń, współtwórca Konsorcjum "Przyjazne Prawo Autorskie".

Zajmował stanowisko Dyrektora Działu Prawnego Spółki Cyfrowy Polsat S.A., Polskie Media S.A. oraz innych spółek z grupy Polsat. W ramach pracy dla Grupy zajmował się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz innych czynności prawnych podejmowanych przez Zarząd. Brał również udział w kształtowaniu polityki firmy i prowadził w jej imieniu negocjacje handlowe. Organizował współpracę z zewnętrznymi podmiotami doradczymi oraz koordynował ich działania. Prowadził sprawy sądowe firmy. Sprawował nadzór merytoryczny nad przygotowaniem największego - do 2008 roku - prywatnego debiutu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Wspierał Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Krajowy Związek Kas Chorych. Współpracował z  Kancelarią Prezesa Rady Ministrów - Departament Reform Ustrojowych Państwa oraz Departament Programowy Rządu.

Prywatne pasje Jacka to żeglarstwo jachtowe, dobra literatura i cruising motocyklowy. Długie eskapady w gronie najbliższych, po malowniczych trasach południowej Europy, połączone ze zwiedzaniem zabytków architektury i degustacją lokalnych potraw, to wspaniały relaks i wyjątkowa przyjemność.

Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów podyplomowych Kreator wizerunku publicznego Uczelni Łazarskiego TUTAJ

Zobacz także Uzyskaj dofinansowanie na studia podyplomowe, MBA i szkolenia Uczelni Łazarskiego.