Publikacja: | Wydział Medyczny / Aktualności /

Obcowanie ze sztuką jest nieodzowną częścią edukacji młodego pokolenia. To szansa na rozwój wyobraźni oraz poszerzenie horyzontów. Z okazji zakończenia pierwszego semestru nauki na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego studenci kierunku lekarskiego wybrali się do Polskiej Opery Królewskiej.

Wyjście zostało zorganizowane z inicjatywy Dziekan ds. studenckich dr Elżbiety Makomaskiej-Szaroszyk. Studentom medycyny towarzyszyły władze Uczelni, przedstawiciele Samorządu Studentów oraz grono pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

Wybrana została jedna z najwspanialszych oper Mozarta, wykonywana w języku włoskim - „Le nozze di Figaro”.  Dzieło, które od ponad dwustu lat jest obecne w repertuarze teatrów operowych całego świata, zachwyca doskonałością formy i lekkością muzycznych przebiegów. Spektakl od pulpitu dyrygenckiego poprowadził maestro Ruben Silva. Spektakl, aktorzy, miejsce, widzowie – to wszystko składa się na jedną magiczną chwilę. Sam budynek Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, w którym znajduje się Teatr Królewski, zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Obejrzenie takiego widowiska w stylowym wnętrzu teatru, nie może równać się z innymi formami prezentacji. To z pewnością nie ostatnie wspólne wyjście.