Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Działalność społeczna / CKP /

Uczelnia Łazarskiego poparła inicjatywę "Głosuję na zdrowie", której głównym celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii.

Inicjatywa Głosuję na zdrowie

Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.

Inicjatywę "Głosuję na zdrowie" wsparli wybitni eksperci w obszarze zdrowia, ekonomii i socjologii, w tym m.in. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego a także członek Rady NFZ.

Inicjatywę "Głosuję na zdrowie" wsparli również: 

  • prof. Elżbieta Mączyńska - ekonomistka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • prof. Janusz Czapiński - psycholog społeczny, prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • prof. Witold Orłowski - ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC
  • prof. dr hab. med. Piotr Bolesław Kuna - specjalista chorób wewnętrznych, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi
  • prof. Tadeusz Pieńkowski - Prezydent Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, onkolog, członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.glosujenazdrowie.pl