Publikacja: | Aktualności / Strona główna / Doktoraty / Nowości / Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy / Wydział Prawa i Administracji /

W dniu 30 września 2023r. na Uczelni Łazarskiego odbyła się uroczystość inauguracji seminarium doktoranckiego.

Uroczystość otworzyła Kierownik seminarium doktoranckiego i studiów doktoranckich prof. Aneta Łazarska witając zaproszonych gości i wykładowców oraz uczestników seminarium. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prof. Małgorzata Sieradzka przypomniała o ważnych obowiązkach seminarzystów związanych z praca naukową jak również  różnicach  pomiędzy pracą dyplomową a rozprawą doktorską. Wykład inauguracyjny wygłosił sędzia Jerzy Stępień na temat "Decentralizacja - konstytucyjna pozycja wspólnot samorządowych". 

Podczas uroczystości wręczono nagrody wyróżnionym za osiągnięcia naukowe i organizacyjne seminarzystom.