Publikacja: | Aktualności /

W czwartek 30 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2021/2022.

Podczas Inauguracji studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie, dołączając tym samym oficjalnie do społeczności akademickiej UŁa.

Wysłuchaliśmy także przemówienia JM Rektora UŁa prof. Macieja Rogalskiego, który wymienił podstawowe cele strategiczne wyznaczone przez władze Uczelni na najbliższy rok. Są to:

  1. Dbałość o wysoki poziom programów nauczania i zachowanie najwyższych standardów kształcenia.
  2. Stworzenie silnego i rozpoznawalnego w określonych dziedzinach ośrodka naukowego.
  3. Rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Obecnością zaszczycił nas też m.in. Doradca Prezydenta RP – pan Mariusz Rusiecki, który odczytał list gratulacyjny od pana Andrzeja Dudy, za który serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy laureatom Nagród Rektora, a także cieszymy się, że do grona doktorów Uczelni Łazarskiego dołączyło 6 osób.

Bardzo ciekawy i niezwykle poruszający wykład inauguracyjny pt. Mózg poznający i mózg poznawany. Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia mózgu wygłosił profesor prof. Mirosław Ząbek – neurochirurg, który zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Życzymy całej społeczności, aby rok akademicki 2021/2022 był czasem podejmowania nowych wyzwań, mądrych decyzji i wytrwałego dążenia do postawionych sobie celów!