Publikacja: | Aktualności / Centrum prasowe /

29 września 2017 roku na Uczelni Łazarskiego odbyła się uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2017/2018.

Swoją obecnością zaszczycili nas liczni goście – przedstawiciele świata nauki, władzy centralnej, instytucji państwowych, korpusu dyplomatycznego, sądownictwa, partnerów Wydziału Medycznego i współpracujących z Uczelnią firm. Gośćmi specjalnymi byli żołnierze pułku Armii Krajowej „Baszta” – pan Tadeusz Kostarski i Eugeniusz Tyrajski.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i uroczystym przywitaniu, zgromadzeni Goście wysłuchali przemówienia J.M. Rektor Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Krystyny Iglickiej-Okólskiej. Pani Rektor podkreśliła, że uroczystość ma wymiar szczególny, ponieważ jest to jubileuszowa, 25. inauguracja roku akademickiego. Uczelnia stale się rozwija – tworzymy nowe kierunki, osiągamy wysokie miejsca w rankingach, otworzyliśmy jako druga niepubliczna placówka w Polsce Wydział Medyczny. Niezmienne pozostały fundamenty, na których budujemy – to praktyczny wymiar kształcenia, międzynarodowy charakter oraz etos pracy. Rektor odczytała także list z życzeniami od Prezydenta RP – Andrzeja Dudy.

Podczas uroczystości wręczone zostały Nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Wyróżnienie otrzymali: dr Jacek Sierak, prof. dr hab. Stanisław Koziej, dr Michał Kuź, mgr Adam Figurski, dr Iryna Polets, dr Adrian Chojan, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr Spasimir Domaradzki (Wydział Ekonomii i Zarządzania), dr hab. Anna Konert, dr hab. Maciej Rogalski, dr Marcin Olszówka, prof. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, prof. dr hab. Ryszard Stefański, dr Mateusz Dróżdż, dr Bartłomiej Opaliński (Wydział Prawa i Administracji), mgr Barbara Brzozowska, mgr Marlena Olechowska, mgr Grzegorz Butrym, mgr Przemysław Cygan (Studium Języków Obcych).

Podczas Inauguracji wręczono także dyplomy doktorskie Wydziału Prawa 
i Administracji, które otrzymali: dr Zuzanna Łaganowska, dr Tomasz Braun, dr Sławomir Kudrelek,  dr Jacek Dąbrowski, dr Agnieszka Olkowicz. Po raz pierwszy w historii Uczelni Łazarskiego wręczono dyplom habilitacyjny panu dr. hab. Igorowi Zachariaszowi.

Wręczone zostały także wyróżnienia dla studentów za działalność społeczną, najlepsze wyniki w nauce, Granty Łazarskiego oraz nagrody fundacji Santander Universidades. Złoty Platan Uczelni Łazarskiego w kategorii rozwoju zawodowego studentów i absolwentów powędrował do naszego partnera firmy Panek S.A. Prezydent Uczelni Łazarskiego Juliusz Madej wręczył Brylanty Łazarskiego – nagrodę przyznawaną wybitnym absolwentom uczelni, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego czy też osobistego. Decyzją kapituły konkursu laureatami tegorocznej edycji Brylantów Łazarskiego zostali Joanna Borczak i Artur Kaznowski. Więcej o laureatach można przeczytać tutaj. Głos zabrał także przedstawiciel Samorządu Studentów UŁa – Jan Moskal.

Studenci pierwszego roku złożyli przed Panią Rektor uroczyste ślubowanie, uzyskując tym samym status studenta Uczelni Łazarskiego.

Wspaniałą oprawę muzyczną Inauguracji zapewnił Warszawski Chór Międzyuczelniany, który odśpiewując Gaudeamus Igitur, otworzył rok akademicki 2017/2018.

Niezwykle ciekawy wykład inauguracyjny pt. „Być lekarzem we współczesnym świecie” wygłosił Dziekan Wydziały Medycznego Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski.

W tym szczególnym dla nas dniu oprócz licznie przybyłych studentów i wykładowców swoją obecnością zaszczyciło nas grono znamienitych gości. Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Studentom i pracownikom Uczelni Łazarskiego życzymy udanego roku akademickiego 2016/2017.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!