Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

W imieniu pracowników Katedry Historii Dyplomacji Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszamy do udziału w III Konferencji Międzynarodowej z cyklu Dyplomacja europejska: "1815 - 2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego".

Zapraszamy na debatę - Rzecznik prasowy kontra media

Konferencja odbędzie się w Hotelu Uniwersyteckim UMK w Toruniu w dniach 11-12 czerwca 2015 roku.


Tegoroczna edycja związana jest z rocznicą uchwalenia protokołu dyplomatycznego w Wiedniu w 1815 roku i ten fakt historyczny traktuje jako punkt wyjścia do wszechstronnego i wielodyscyplinarnego badania dyplomacji europejskiej na przestrzeni dwóch stuleci.

Proponowane obszary badawcze:

  •  Dzieje i ewolucja protokołu dyplomatycznego;
  •  Rozwój prawa dyplomatycznego w Europie, umowy międzynarodowe regulujące stosunki dyplomatyczne i konsularne;
  •  Problem elastyczności protokołu dyplomatycznego w odpowiedzi na wyzwania XIX-XXI wieku;
  •  Protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynarodowych;
  •  Wpływ Kongresu Wiedeńskiego 1814-1815 r. na rozwój stosunków dyplomatycznych w Europie, nowa epoka w dziejach dyplomacji;
  •  Rozwój form i struktur dyplomacji europejskiej na przestrzeni XIX-XXI wieku;
  •  Wpływ rozwoju prawa dyplomatycznego na zakres i treść dyplomacji państw europejskich;
  •  Rozwój dyplomacji wielostronnej na forum organizacji międzynarodowych.

 

Efektem konferencji będzie punktowana publikacja.

Zgłoszenia przesyłać można do 10 maja 2015.


Karta uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji.