Publikacja: | Aktualności / Wydział Medyczny /

Po raz kolejny w imieniu wszystkich członków Studenckiego Koła Naukowego Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu - Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, zaprosiliśmy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej NeoCentrum Junior, która odbyła się 18 listopada 2023.

Uczestnicy konferencji opisują ją jako niezwykle inspirującą i edukacyjną. Całe wydarzenie było prowadzone przez niezastąpiony zespół: dr n. med. Doroty Bulsiewicz, lek. Piotra Krycha oraz Profesora Instytutu CZD dr n.med. Dariusza Gruszfelda. Naszę ulczelnię zachwyciła również Profesor UŁa dr n. med. Elżbieta Makomaska - Szaroszyk. 

Współpracowaliśmy przy organizacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nad konferencją opiekę sprawowały utalentowane studentki 4. roku kierunku lekarskiego, Daria Włosek i Daria Osowska, które równocześnie kierują naszym kołem naukowym! 

Prelekcje nie tylko dostarczyły merytorycznej wiedzy, ale również były przekazywane w sposób angażujący, poszerzając horyzonty w dziedzinie ciężkich powikłań wcześniactwa, chorób genetycznych, wad wrodzonych, opieki paliatywnej oraz dylematów neonatologa w codziennej pracy. Mieliśmy okazję poznać studentów z różnych miast Polski, m.in. Poznania czy Kielc. Konferencja miała również charakter międzynarodowy, dzięki udziałowi gości z Ukrainy.

Atmosfera była nacechowana entuzjazmem, a nowe spojrzenie na neonatologię zdobyło uznanie wszystkich uczestników, pozostawiając niezapomniane wrażenia.