Publikacja: | CKP / Aktualności /

26.04.2018 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”.

Punktem odniesienia przeprowadzonych w ramach Kongresu dyskusji będzie zdrowie w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Podczas wydarzenia spotkają się wszyscy interesariusze sektora ochrony zdrowia – zarówno eksperci, jak i przedsiębiorcy branży medycznej, a także przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjenci.

W dyskusjach weźmie udział także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz programu MBA w Ochronie Zdrowia. Poprowadzi dwie sesje tematyczne:

Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną (Value Based Healthcare) – podczas, której poruszone zostaną m.in. poniższe kwestie:

 • czym jest Value Based Healthcare, czy to przelotna moda, czy obiektywna koncepcja, której nie można odrzucić?
 • jakiej transformacji potrzebujemy aby przejść z systemu opartego na usłudze do systemu opartego na wartości zdrowotnej?
 • jak mierzyć wartość  zdrowotną? Czy mamy do tego narzędzia?
 • jak bez konkurencji tworzyć kulturę wysokich wyników?
 • kto zyskuje gdy zamiast usług planujemy wartość?
 • jaką rolę mają do odegrania organizacja pacjenckie w transformacji systemu w kierunku VHBC?
 • jakie bariery ograniczają możliwość budowania systemu opartego na wartości? (perspektywa pacjentów, regulatora, płatnika, świadczeniodawców, personelu medycznego).

Wpływ koordynacji i innowacji w ochronie zdrowia na rozwój społeczno-gospodarczy – podczas, której poruszone zostaną m.in. poniższe kwestie:

 • koncepcja rozwoju koordynowanej opieki zdrowotnej w Polsce: koordynacja jako forma innowacji w medycynie
 • korzyści z koordynowanej opieki zdrowotnej z perspektywy różnych interesariuszy (case studies)
 • potencjał nowych zawodów medycznych w kontekście braków kadrowych
 • innowacyjność sektora opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej
 • inwestycje w innowacje w ochronie zdrowia a rozwój społeczno-gospodarczy

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.