Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / Wydarzenia /

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Kongresie Edukacja i Rozwój organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer, który odbędzie się 22 - 23 października 2015 r. w Warszawie. Wydarzeniu będzie patronował Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Konferencja

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.

Ideą przewodnią tegorocznego spotkania jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się na różnych poziomach edukacyjnych oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej. Hasłami przewodnimi są:

 • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
 • Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
 • Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy.


Kongres podzielony będzie na następujące bloki tematyczne

 1. Polityka oświatowa, zarządzanie edukacją w skali kraju, regionów i samorządów, placówek oświatowych.
 2. Budowanie Innowacyjnych środowisk uczenia się w roku Otwartej Szkoły.
 3. Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna "Fakty i mity w pracy psychologa szkolnego i pedagoga".

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje: 

 • Konferencja Samorząd i Edukacja - 22 - 23. 10. 2015 
 • XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 22 - 23. 10. 2015 
 • Konferencja dla Nauczycieli i Pedagogów - 23. 10. 2015 
 • Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna - 23. 10. 2015 
 • Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 22 - 23. 10. 2015


Podczas spotkania wykorzystywane będą różne formy pracy:

 • Strefa EXPO - prezentacje rozwiązań edukacyjnych i organizacyjnych partnerów
 • Strefa Arena - strefa wystąpień VIP, key speakerów, Think Thank o rozwoju
 • Strefy Workshop & Fun, Practice & Play, Biznes & Education - strefy warsztatów i prezentacji


Organizatorem jest Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Uczelnia Łazarskiego objęła patronat nad Wydarzeniem. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Więcej informacji dostępnych TUTAJ