Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej koncepcji i ekonomii dobra wspólnego, która odbędzie się 24 września 2015 roku. Organizatorem jest Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Konferencja

Podczas Konferencji poruszane będą następujące tematy:

 • Praca w systemie ekonomicznym dobra wspólnego
 • Własność i współwłasność a koncepcja dobra wspólnego
 • Podział owoców pracy a ekonomia dobra wspólnego
 • Motywacja do pracy w ekonomii dobra wspólnego
 • Przedsiębiorstwo w ekonomii dobra wspólnego
 • Zarządzanie partycypacyjne a ekonomia dobra wspólnego
 • Studia przypadków przedsiębiorstw realizujących koncepcję dobra wspólnego
 • Praca w ramach wolontariatu i trzeci sektor a ekonomia dobra wspólnego


Formy uczestnictwa :

 1. Referat wygłaszany
 2. Referat plakatowy (jako roll-up lub plansza na sztalugach)
 3. Bez referatu

Referaty - ramy:

 1. Objętość w znakach ze spacjami: 10 000 - 24 000
 2. Format: Times New Roman, czcionka 12, marginesy: lewy 3, inne 2, interlinia 1,5
 3. Opis na str. tytułowej: autor, tytuł, data powstania, streszczenie po polsku i po angielsku, notka o autorze (300-500 znaków)
 4. Referat plakatowy: na kartonie o wielkości arkusza A1
 5. Referat (każdy) powinien być przesłany jako plik Word do dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lektury zalecane przed Konferencją:

 1. David Bollier "The Commons. Dobro wspólne dla każdego", FAKTORIA, Zielonka 2014
 2. Elinor Ostrom (nagroda Nobla z ekonomii 2009) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990

Data i miejsce Konferencji:

 • 24 września 2015
 • Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście C, I p., sala 130


Język Konferencji:

 • polski, streszczenia wystąpień po angielsku


Organizator:
Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Mieczysław Błoński, Uczelnia Łazarskiego
 • prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Beata Jamka
 • dr Aleksander Kisil, Uczelnia Łazarskiego
 • dr Krzysztof Lachowski, Krajowa Rada Spółdzielcza
 • prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Joanna Moczydłowska


Udział w Konferencji jest bezpłatny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu na adres Organizatora. 

Szczegółowe informacjeo Konferencji dostępne na stronie Organizatora.

Kontakt:
a.kisil@lazarski.edu.pl
tel. +48 501 341539