Publikacja: | Aktualności / Wydział Medyczny /

Konferencja odbyła się 6 listopada na Uczelni Łazarskiego w formie hybrydowej. Była skierowana przede wszystkim do studentów zainteresowanych neonatologią, ale także do lekarzy w trakcie stażu podyplomowego lub specjalizacji.

Głównym organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka działające przy Centrum Zdrowia Dziecka.

Koło powstało z inicjatywy doktor Doroty Bulsiewicz oraz dwóch studentek kierunku lekarskiego UŁa - Zuzanny Popielarskiej i Klaudii Włodarskiej.

Organizatorami wydarzenia byli także fantastyczni pracownicy Centrum Zdrowia Dziecka:

  • dr n. med. Dorota Bulsiewicz (Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie);
  • dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, profesor IPCZD - Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie);
  • lek. med. Piotr Krych z Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie).

Dziękujemy wszystkim prelegentom za niezwykle ciekawe wykłady, uczestnikom za liczne przybycie, a organizatorom – za bardzo sprawną organizację wydarzenia!

Szczególne podziękowania kierujemy do władz Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, dziekana dr. hab. Pawła Olszewskiego oraz prodziekan dr n. med. Elżbiety Makomaskiej-Szaroszyk, którzy bardzo aktywnie wspierali pomysł realizowany przez nasze studentki. 

NeoCentrum Junior stanowi element cyklu konferencji szkoleniowych NeoCentrum organizowanych przez Klinikę Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie a skierowanych do różnych odbiorców. W roku akademickim 2021/2022 tematem przewodnim całego cyklu jest ośrodkowy układ nerwowy.

Do zobaczenia podczas kolejnej konferencji!

Więcej informacji o wydarzeniu: https://wydarzenia.lazarski.pl/neocentrum-junior-2021/