Publikacja: | Aktualności / Wydział Medyczny /

Odznaczenie "Meritus Pro Medicis" Naczelnej Izby Lekarskiej od 18 lat jest przyznawane lekarzom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego. Do tej pory wyróżniono w ten sposób tylko 145 lekarzy w Polsce.

Do zadań samorządu lekarskiego należy m.in.:

  • sprawowanie pieczy nad sumiennym i zgodnym z aktualną wiedzą medyczną wykonywaniem zawodu lekarza
  • współpraca z innymi instytucjami w doskonaleniu zawodowym lekarzy
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia
  • współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytucjami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą