Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny /

W dniu 15 stycznia 2022 roku odbędzie się Grodziska Konferencja Chorób Sercowo-Naczyniowych "Przewlekły zespół wieńcowy. Niewydolność krążenia i udar mózgu."

Organizatorami konferencji jest Uczelnia Łazarskiego i Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
Wydarzenia będzie miało charakter stacjonarny.

KIEDY?
15 stycznia 2022
godz. 9:30-16:00

GDZIE?
MEDIATEKA
ul. 3-go Maja 57
Grodzisk Mazowiecki

PROGRAM KONFERENCJI:
10.15 – 11.45
I. Choroba wieńcowa - nie tylko Ostry zespół wieńcowy

A. Koronarografia kiedy i komu? – dr Krzysztof Flis
B. Kiedy koronarografia nie wystarcza?

  1. Ocena czynnościowa – FFR/ iFR – dr Krzysztof Flis
  2. Obrazowanie wewnątrznaczyniowe – IVUS – dr Piotr Pawluczuk

C. Pacjent po Ostrym Zespole Wieńcowym

  1. Leczenie przeciwpłytkowe po angioplastyce wieńcowej – różne sytuacje kliniczne – dr Leszek Pawłowski
  2. Obniżenie LDL – cel terapeutyczny – dr n. med. Dagmara Gralak-Łachowska

D. Pacjenci trudni – niestety typowi

  1. Leczenie hybrydowe MIDCAB/DES – dr  Marcin  Zygier
  2. Kamienne naczynia – rotablacja, litotrypsja – case – dr Piotr Pawluczuk
  3. Pacjenci z zespołem kruchości – dr n. med. Maciej Zarębiński

E. Regulacja krążenia wieńcowego – dławica mikronaczyniowa i pacjenci no-option – Reducer technologia przyszłości – prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

12.00-13.30
II. Niewydolność krążenia

A. Ostra niewydolność krążenia – wstrząsB. Leczenie farmakologiczna AD 2021 – dr n. med. Dagmara Gralak-Łachowska
C. Gdy leki nie wystarczą?

  1. ECMO – dr Ryszard Wojdyga
  2. Impella – dr n. med. Maciej Zarębiński
  3. Przedstawienie przypadków – dr Izabela Poprawa

D. Przewlekła niewydolność krążenia
E. Farmakologia – fundamenty farmakoterapii – dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
F. Nowości 2021/2022G. ARNI i Flozyny – dr n. med. Janusz Bednarski
    Elektroterapia w przewlekłej niewydolności krążenia – dr Łukasz Pastwa
H. Leczenie inwazyjne – Atrial flow regulator – dr hab. n. med., prof. nadzw. GUMed  Robert Sabiniewicz

14.00-15.30
III. Udar mózgu - problem interdyscyplinarny.

A. Udar mózgu – epidemiologia, leczenie – dr hab. med. Jacek Staszewski
B. Organizacja MICLU – dr n. med.  Marta Bilik
C. Trombektomia w leczeniu udaru mózgu – dr Krzysztof Bartosz Kądziołka
D. Postepowanie po udarze – diagnostyka, leczenie. – dr n. med.  Marta Bilik
E. Angioplastyka tt szyjnych po udarze – dr Krzysztof Bartosz Kądziołka
F. Zabiegi zamknięcia PFO w prewencji udarów – prof. dr hab.  Robert Sabiniewicz
G. Od trombektomi do zamknięcia PFO – prezentacja przypadku – dr n. med. Maciej Zarębiński

15.30-15.45
IV. Zamknięcie konferencji