Publikacja: | Aktualności /

Granty Łazarskiego to program dla wyróżniających się kandydatów, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

Uczestnikiem Programu może zostać każdy kandydat zainteresowany podjęciem studiów na Uczelni Łazarskiego z wyłączeniem kandydatów na kierunek lekarski i kierunek prawo lotnicze z pilotażem.

Granty Łazarskiego przyznawane są w dwóch grupach:

  • Grupa I - jest przeznaczona dla obywateli polskich, 
  • Grupa II - przeznaczona jest dla cudzoziemców. 

Ocenie podlegać będą wyróżniające się osiągnięcia, pasje, a także oryginalność i kreatywność zgłoszenia. 

Rozstrzygnięcie i wyłonienie Laureatów nastąpi do 15 września 2020 roku.

Regulamin, niezbędne zgody oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://rekrutacja.lazarski.pl/granty-lazarskiego/