Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Działalność społeczna / Studenci / Studenci z niepełnosprawnością /

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, pragnie również przełamywać stereotypy i mity utrudniające ich zatrudnianie.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ZAPRASZA NA:

GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin: 4 GRUDNIA 2018 R. (WTOREK)
Godzina: 10.00 -14.00
Miejsce: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ul. plac Bankowy 3/5, Warszawa

Na Giełdzie Pracy firmy zaprezentują oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością.

Podczas Giełdy przewidziane są również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, BIURA KARIER, URZĄD PRACY.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. jest nie tylko zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, ale również pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w codzienne życie społeczne oraz zwiększenie świadomości publicznej dotyczącej korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych. Konwencja jest jednocześnie wyzwaniem. Musimy iść dalej, w dalszym ciągu dostosowywać do niej polskie prawo oraz budować wrażliwość i zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych.

Miarą dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego jest jego stosunek, do tych którzy pozostawieni sami sobie mogą nie poradzić sobie w nowoczesnym, wymagającym świecie. Ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni, mniejszości narodowe - te grupy muszą znajdować się pod ochronnym parasolem państwa. Państwa, czyli nas wszystkich.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Uruchomiliśmy Projekt Absolwent, który pomaga osobom niepełnosprawnym uzyskać zatrudnienie.

Od wielu lat, każda kolejna ekipa rządząca Polską, powtarza jak mantrę - lepiej dawać wędkę niż rybę. Niestety, zazwyczaj kończy się na postulatach. Nie uda się zwiększyć zatrudnienia osób niepełnosprawnych bez kompleksowych zmian systemu wspierania zatrudnienia tej grupy społecznej. Los ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pokazuje, że system prawny nie sprzyja prowadzeniu odpowiedzialnej społecznie polityki kadrowej.

Praca dla osób niepełnosprawnych stanowi nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych oraz własnych aspiracji zawodowych. Możliwość współpracy z osobami zdrowymi, codzienny kontakt z otoczeniem sprawia, że staje się ona wspaniałą i skuteczną formą rehabilitacji zawodowej. Życie i praca w społeczeństwie bez poczucia dyskryminacji pomaga niepełnosprawnym w osiągnięciu satysfakcji, która przekłada się najlepsze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Człowiek, który czuje się potrzebny i ma wrażenie, że robi coś pożytecznego ma zwykle większą motywację do pracy niż pozostali. Zdaje sobie również sprawę z tego, że musi szanować obecną pracę bardziej niż osoby zdrowe, ponieważ ma od nich zdecydowanie mniejsze szanse na znalezienie nowej posady.

Praca jest dla osób niepełnosprawnych pożądaną formą rehabilitacji społecznej, dlatego konieczne jest zaangażowanie odpowiednich instytucji, które zajmą się edukacją społeczeństwa, szczególnie pod względem zmiany wyobrażeń i zachowań wobec niepełnosprawności. Integracja z niepełnosprawnymi może przynieść obopólne korzyści - zarówno niepełnosprawnym, jak i osobom zdrowym.

Praca jest drogą do pełnej integracji, dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych postanowiliśmy zorganizować Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:
Małgosia Lipińska-Dawid
e-mail: organizacja@popon.pl
tel.: 698 550 237