Publikacja: | Aktualności / CKP /

26 marca 2021 r. zainaugurowano drugą edycję studiów Executive MBA Master of Business Administration dla sektora ochrony zdrowia.

 

 

 

Program Executive MBA Master of Business Administration dla sektora ochrony zdrowia, mający na celu profesjonalizację zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, stworzony został przez Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego.

W uroczystym rozpoczęciu studiów podyplomowych udział wzięli:

  • prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego,
  • prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego – Koordynator programu po stronie Uczelni Łazarskiego,
  • prof. dr hab. med. Leszek Bieniaszewski, Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Koordynator programu po stronie GUMED,
  • Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Po spotkaniu inauguracyjnym miały miejsce pierwsze zajęcia. Studia potrwają 4 semestry, a odbywać się  będą w trybie zdalnym i stacjonarnym.

To już druga edycja programu, Uczestnicy pierwszej naukę rozpoczęli w październiku 2020 r.

Studia prowadzone są w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten realizowany jest przez Partnerów w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2023 r.

Jego celem jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu.