Publikacja: | Aktualności / Konferencje/debaty / Oficyna wydawnicza / Publikacje naukowe /

Uczelnia Łazarskiego i Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję "Fundusze unijne a rozwój województw" połączoną z promocją książki Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2007- 2013.

25 kwietnia, godz. 16–18.30, sala 130 (kinowa), piętro I

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, ul. Świeradowska 43

W ramach Konferencji zaprezentowanych zostanie 9 referatów wprowadzających podsumowujących wykorzystanie dotacji unijnych w perspektywie finansowej obejmującej lata 2007–2013 oraz wystąpienie wskazujące kierunki i problemy dotyczące dotacji unijnych w perspektywie lat 2014– 2020. W drugiej części odbędzie się dyskusja. Na zakończenie Prelegenci – Autorzy książki podpisywać będą egzemplarze, które nabyć będzie też można podczas Konferencji w promocyjnej cenie.

Cz. 1 i 2 monografii „Wykorzystanie dotacji unijnych… jest efektem całorocznych prac badawczych uczelnianych kół naukowych: Finansów Publicznych i Finansowania Projektów Unijnych. Zakres tematyczny monografii obejmuje ocenę wykorzystania funduszy unijnych w poszczególnych województwach Polski oraz (jako studium przypadku) w Mieście i Gminie Pilawa. W każdym z rozdziałów dokonano oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanego regionu, omówiono założenia Regionalnych Programów Operacyjnych, wielkość zaangażowanych w ich ramach środków oraz wybrane efekty zrealizowanych zadań.

W pracach kół naukowych obok studentów Uczelni Łazarskiego działających pod kierunkiem dr. Jacka Sieraka udział brali zaproszeni przedstawiciele praktyki samorządowej: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek.