Publikacja: | Aktualności / Wydarzenia / Studium języków obcych /

To właśnie tu ścierają się współczesne wpływy europejskie i arabskie z tradycją liczącą tysiące lat. Najbardziej widać to… na talerzu. W podróż do tego niesamowitego państwa zabierze Was lektorka Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego – Anna Sydoruk.

Co zwiedzić w Izraelu? Jakie fascynujące krajobrazy zobaczyć? A także co i gdzie zjeść? Na te pytania odpowie Anna Sydoruk podczas warsztatów kulturowych „Fascynujący Izrael”. Na uczestników spotkania będzie czekał pokaz zdjęć, solidna porcja informacji i barwnych anegdotek, a także drobny poczęstunek, stanowiący zachętę do samodzielnego odkrywania tej pachnącej egzotyką kuchni.

Gdzie? Uczelnia Łazarskiego

Kiedy? 13.10.2020 o godzinie 10:00

Jak się dostać? Na warsztaty obowiązują zapisy: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona

Warsztaty odbędą się w języku polskim.

 

Wydarzenie jest częścią obchodów Europejskiego Dnia Języków.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w wydarzeniu pn.: „Fascynujący Izrael” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie kontaktu z uczestnikami, promocja działalności edukacyjnej Administratora oraz dbanie o rozwój kompetencji językowych zagranicznych studentów.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji Twojego uczestnictwa w wydarzeniu pn.: „Fascynujący Izrael” organizowanym w Uczelni Łazarskiego.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania i narzędzi informatycznych oraz firmom zapewniającym hosting.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.