Publikacja: | Aktualności / CKP /

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Celem szkolenia jest przede wszystkim poznanie zasad etykiety, umożliwiające swobodne  poruszanie się  w środowisku biznesowym, nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się,  bezstresowego  uczestnictwa w spotkaniach służbowych, kreowania profesjonalnego wizerunku,  budowania zaufania i wiarygodności .

Szkolenie kierowane jest do studentów kierunków Prawa i  Prawa w biznesie,  doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, jak również osób spoza Uczelni

Szkolenie trwa 1 dzień, 7 godzin wykładowych,  odbędzie się w dniu 10.05.2022 w godzinach 9.00–15.00, w sali 118, sektor B, I piętro Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji