Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Dział programów międzynarodowych /

Rozpoczęliśmy rekrutację na praktyki studenckie i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Studenci i absolwenci mogą otrzymać stypendium i podjąć pracę za granicą w publicznej albo prywatnej organizacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej Uczelni do 13.06.2022 r.

Od 11.05.2022 r. studenci Uczelni Łazarskiego mogą przystąpić do rekrutacji na praktyki studenckie i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Miejsce praktyk musi być zlokalizowane za granicą w publicznej albo prywatnej organizacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem. Należy pamiętać, że nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, jak również w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Wysokość stawki stypendium uzależniona jest od kraju, w którym realizowana jest mobilność. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenci-wyjezdzajacy/praktykistaze-absolwenckie/

Student decydujący się na udział w rekrutacji zobowiązany jest to zapoznania się z Regulaminem mobilności edukacyjnych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+ oraz Zasadami udziału w programie Erasmus+ w zakresie wyjazdów na praktyki – rok akademicki 2021/2022 i 2022/2023.

Osoby ubiegające się o staż absolwencki, muszą zostać zrekrutowane przed obroną pracy dyplomowej. Aby przystąpić do Programu konieczne jest posiadanie statusu studenta. Realizację stażu należy zakończyć do 12 msc. po obronie pracy dyplomowej.

Przed wypełnieniem elektronicznego formularza aplikacyjnego, każdy zainteresowany Programem studen, zobligowany jest do samodzielnego znalezienia organizacji przyjmującej, w której chciałby zrealizować mobilność. Wypełniając formularz studenci, zostaną poproszeni o podanie danych teleadresowych oraz podstawowych informacji dotyczących instytucji przyjmującej. Każdy student zostanie poproszony o uzasadnienie wyboru danej instytucji i opisanie swojej motywacji do wzięcia udziału w Programie.   

Formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://forms.office.com/r/1M5UspYJRm należy wypełnić do 13.06.2022 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Sekcja Programów Międzynarodowych, sek. D, piętro III pok. 307.
email erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl 
telefon: +48 22 54 35 365