Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Z przyjemnością informujemy, że dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu związku.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w zarządzie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji

12 września 2016 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru prezesa i wiceprezesów zarządu oraz przewodniczącego i członków rady nadzorczej związku nowej kadencji.