Publikacja: | Aktualności / Strona główna / Wydział Prawa i Administracji /

Dr hab. Anna Konert, prof. UŁa została powołana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA - European Union Aviation Safety Agency) do grupy doradców prawnych EASA.

Pierwsze spotkanie odbyło się 25 stycznia w Kolonii, w Niemczech, w siedzibie EASA. Zgromadziło dziesięciu specjalistów w dziedzinie prawa w celu opracowania projektu nowych europejskich regulacji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych oraz wprowadzenia poprawek do istniejących przepisów.

Zadaniem prawników jest opracowanie wniosku dotyczącego zmian rozporządzenia Komisji nr 965/2012 ustalenia roli i obowiązków pilotów i dowódców dronów.