Publikacja: | Aktualności /

W dniu 5 grudnia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin powołał Polską Komisję Akredytacyjną na kadencję 2020-2023.

Dr Martin Dahl - Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania został członkiem I Zespołu Nauk Społecznych PKA.

 

Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Wydziału Prawa i Administracji będzie w PKA pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Etyki.

 

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

W skład PKA VI kadencji weszło 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Kadencja PKA rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2020 r. i trwa 4 lata.