Publikacja: | Kariera /

Instytut Tyflologiczny Polskiego związku Niewidomych ogłasza nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie).

 

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy mogą zrealizować:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie 

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255