Publikacja: | Aktualności / Studium języków obcych /

Dr Urszula Swoboda-Rydz to jedna z najbardziej doświadczonych lektorek w Studium Języków Obcych. Specjalizuje się w nauczaniu języka medycznego i jest m.in. autorką podręcznika „Medical English in Practice”. Aktywnie uczestniczy w różnych konferencjach i dzieli się swoją wiedzą, jak również zdobywa nowe doświadczenia, które może przekuć na praktykę. Zobaczcie, jak reprezentowała naszą uczelnię podczas konferencji „Języki specjalistyczne – praktyka i teoria” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W dniu 15 września 2023 odbyła się konferencja JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA organizowana przez Studium Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Instytutu Neofilologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Celem konferencji było stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród nauczycieli i badaczy, którzy zajmują się językami oraz tłumaczeniami. 

Reprezentowałam Uczelnię Łazarskiego w sekcji dydaktyka języków specjalistycznych z wystąpieniem: „Three-layered approach to teaching medical English”. 

Nauczanie języka specjalistycznego medycznego powinno uwzględniać trzy różne grupy: studentów uczelni medycznych I i II roku, studentów lat wyższych w ramach fakultetów oraz lekarzy specjalistów. Te grupy mają odmienne potrzeby językowe.

Pierwsza – podstawowa grupa studentów potrzebuje poznać terminologię medyczną anatomiczną i fizjologiczną oraz opisy chorób. Studenci potrafią przeprowadzać analizę artykułów, ale brak im jeszcze pełnej wiedzy medycznej i doświadczenia z pacjentami, dlatego nie można oczekiwać przeprowadzenia np. diagnostyki różnicowej. Wspomniałam o organizowaniu przez Uczelnię Łazarskiego dyskusji Okrągłego Stołu, podczas której studenci naturalnie biorą udział w dyskusji na tematy etyki zawodowej. 

Druga grupa to studenci, którzy mają bardzo szeroką bazę teoretyczną oraz zaczynają prowadzić własne badania naukowe i publikują zwykle pod okiem opiekunów kół naukowych. Są zainteresowani autentycznymi materiałami i komunikacją z pacjentem. Poza ćwiczeniami językowymi powinni mieć możliwość głębokiego przetwarzania wiadomości w języku angielskim.

Trzecia grupa to lekarze lub naukowcy, którzy głównie potrzebują wsparcia językowego w publikowaniu prac naukowych czy w udziale w międzynarodowych konferencjach. Jeśli chodzi o komunikację z pacjentem są zainteresowani żargonem używanym w krajach anglojęzycznych, natomiast przy pisaniu artykułów muszą skupić się na logicznej sekwencji i precyzyjnym języku. 

Sztuczna inteligencja może być przydatna w pierwszej grupie w szybkim przygotowaniu quizów, przypadków i opisu chorób, ale w celu uniknięcia błędów lektor powinien przeprowadzić niezwykle staranną edycję „wygenerowanych” przez AI tekstów. Teksty dla drugiej warstwy powinny być autentyczne; ci studenci są zainteresowani prawdziwymi przypadkami. Teksty dla trzeciej warstwy są często kazuistyczne, wymagają wnikliwej poprawy językowej, która wymaga zrozumienia zagadnienia. AI nie spełnia (jeszcze) oczekiwań zarówno drugiej jak i trzeciej grupy.