Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wykładowcy /

Dr Spasimr Domaradzki, wykładowca Uczelni Łazarskiego, został zaproszony do udziału w zamkniętym spotkaniu spotkaniu Klubu PL-RU organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego, które odbędzie się w Warszawie 19 października 2015 roku.

Dr Spasimir Domaradzki

W spotkaniu, które przybierze formułę okrągłego stołu, wezmą udział przedstawiciele młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy (łącznie ok. 20 osób). Debatować będą o wzajemnych relacjach ekonomii, demokracji i autorytaryzmu:  

  • efektywności gospodarczej modeli autorytarnych i ich ewentualnych przewagach nad modelami demokratycznymi,
  • miejscu Polski i Rosji w sporze między liberalną demokracją i nowoczesnym autorytaryzmem,
  • kierunkowi niezbędnych zmian modelu wolnorynkowego, które wzmocniłyby system demokratyczny pozwalając mu jednocześnie skutecznie konkurować z modelami autorytarnymi.


Dzień później, 20 października 2015, odbędzie się debata publiczna z udziałem rosyjskich gości zatytułowana: Rosyjska gospodarka w czasach kryzysu.

Klub PL-RU jest platformą wymiany myśli między przedstawicielami młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja im. Stefana Batorego. Wśród uczestników spotkań Klubu znajdują się zarówno politolodzy, socjologowie i ekonomiści, jak i historycy idei oraz osoby zajmujące się antropologią kultury. Dyskusje w ramach Klubu służą poznaniu i zrozumieniu polskiego i rosyjskiego sposobu patrzenia na istotne kwestie dotyczące polityki wewnętrznej i międzynarodowej, a także przezwyciężaniu podziałów, uprzedzeń i stereotypów. Celem jest zachęcenie uczestników do kontynuowania kontaktów między spotkaniami, toczenia sporów i polemik w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Dr Spasimir Domaradzki - politolog, specjalizuje się w problematyce praw człowieka, Europy Środkowo-Wschodniej oraz amerykańskiej polityki zagranicznej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, były stypendysta Wilbur Foundation, wykładowca akademicki na Uczelni Łazarskiego. Wieloletni obserwator wyborów na Ukrainie z ramienia OBWE. Członek zespołu Team Europe.

Więcej informacji o Klubie PL-RU i tematyce spotkań można znaleźć TUTAJ.