Publikacja: | Aktualności /

Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki został powołany 8 sierpnia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do zadań zespołu należy ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku.

Serdecznie gratulujemy!