Publikacja: | Aktualności / Strona główna /

13 grudnia 2022 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation od Education Employers). Organizacje należące do EFEE wybrały nowy Komitet Wykonawczy (Executive Committee), którego członkiem ponownie został Dr Mieczysław Błoński Wiceprezydent ds. operacyjnych UŁa.

Europejska Federacja Pracodawców Edukacyjnych (EFEE) istnieje od 2009r. Reprezentuje interesy pracodawców w europejskim sektorze edukacyjnym. Występuje w imieniu pracodawców edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji (przedszkolnej, szkolnej etc.). Misją organizacji jest poprawa jakości nauczania i zarządzania szkołami poprzez europejską współpracę i dialog. EFEE działa w imieniu swoich członków w roli uznanego europejskiego partnera społecznego w edukacji oraz oficjalnego partnera w dialogu z instytucjami UE.