Publikacja: | Aktualności /

Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 29 kwietnia 2021 roku wykładowca Uczelni Łazarskiego dr Mateusz Dróżdż został powołany na członka składu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Piłkarski Sąd Polubowny rozstrzyga spory powstałe w związku z uprawianiem w Polsce sportu piłki nożnej i korzysta z pełnej autonomii i niezależności w toku postępowania oraz orzekania.

Kluby i związki sportowe, osoby fizyczne uprawiające sport piłki nożnej lub zajmujące się jego organizacją, podmioty gospodarcze profesjonalnie zajmujące się futbolem oraz wszelkie inne osoby prawne prawa prywatnego lub publicznego, mogą poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego każdy spór majątkowy lub niemajątkowy, dotyczący uprawiania sportu piłki nożnej lub zwrócić się o wydanie w tym zakresie opinii konsultacyjnej.

Piłkarski Sąd Polubowny składa się od 21 do 23 arbitrów powołanych przez Zarząd PZPN.

Serdecznie gratulujemy doktorowi Mateuszowi Dróżdżowi objęcia tej funkcji oraz życzymy łatwego i szybkiego rozwiązywania piłkarskich sporów.