Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wykładowcy /

Dr Jan Grzymski - wykładowca Uczelni Łazarskiego w programie studiów anglojęzycznych International Relations and European Studies - otrzymał prestiżowe stypendium badawcze Corbridge Trust na realizację wizyty studyjnej na Royal Holloway, University of London, w okresie lipiec-wrzesień 2015 roku.

Jan Grzymski

Projekt badawczy dra Grzymskiego ma na celu zbadanie rozumienia koncepcji granic Europy, które można odnaleźć w konkretnych praktykach politycznych Unii Europejskiej, w szczególności w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz, w odniesieniu do "wschodniej" granicy Europy, w ramach Partnerstwa Wschodniego. Będzie to krytyczna analiza wyobrażeń i sposobów konstruowania różnych koncepcji granic politycznych, kulturowych, społecznych przez polityków, ekspertów i urzędników z Unii Europejskiej.

Założeniem projektu jest to, że owe wyobrażenia i koncepcje granic mają bezpośredni wpływ na procesy kształtowania polityki sąsiedztwa UE. Proponowane badania pociągają za sobą także szereg innych kwestii, w tym przede wszystkim problem tożsamości europejskiej w czasie obecnego kryzysu geopolitycznego w Europie i sposób wywierania przez UE wpływu na swoje najbliższe otoczenie. Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP) oraz Partnerstwo Wschodnie (EaP) będą stanowić studium przypadku dla tak zakreślonych badań rozumienia koncepcji granic Europy.

Podczas pobytu na Royal Holloway, University of London, dr Grzymski będzie współpracował z uznanym badaczem na obszarze studiów europejskich oraz studiów nad granicami, prof. Chrisem Rumfordem

Stypendium Mary and Clifford Corbridge Trust jest skierowane do polskich badaczy chcących realizować krótkie projekty badawcze w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii. Jest ono przyznawane przez akademików z Robison College, University of Cambridge.