Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

W dniu 7 stycznia 2020 r. Dr Bartłomiej Opaliński, Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na WPiA reprezentował Uczelnię Łazarskiego jako ekspert w zorganizowanych w Sejmie „Obradach okrągłego stołu” w sprawie uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Obrady te zainicjowane przez Wicemarszałka Sejmu stanowiły odpowiedź na nasilające się napięcia polityczne i społeczne wokół polskiego sądownictwa.
Poza gronem ekspertów i polityków w obradach uczestniczyło również wiele innych podmiotów reprezentujących liczne środowiska, m. in. Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dziekani Wydziałów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiciele krajowych władz samorządów adwokatów i radców prawnych, a także osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości. Obrady zakończyły się przyjęciem dezyderatu oraz utworzeniem dwóch zespołów eksperckich pracujących nad rozwiązaniami mającymi na celu uzdrowienie polskiego sądownictwa przy zachowaniu jego istoty, tj. bezstronności i niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.
Dr Bartłomiej Opaliński został powołany na sekretarza jednego z zespołów eksperckich, zajmującego się reformami Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem spotkanie trwało blisko 5 godzin i było pierwszym z cyklu zaplanowanych obrad, których efektem ma być przygotowanie projektów konkretnych rozwiązań legislacyjnych.