Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

Zachęcamy studentów oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego do aplikowania do programu konkursowego Challenger 2.0.

Retail Institute powołało Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab, dedykowane poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. W 2020 roku prace Centrum koncentrują się na realizacji programu Challenger 2.0, do którego właśnie rozpoczął się nabór.

Celem programu Challenger 2.0 jest włączenie studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych pracowników naukowych, a także spółek technologicznych, organizacji eksperckich i NGO w proces tworzenia w centrach i sieciach handlowych udoskonaleń produktów, usług, procesów, metod marketingowych, sprzedażowych i organizacyjnych. Najlepszym Retail Institute oferuje wsparcie w promocji i komercjalizacji rozwiązań. 

Na czym polega program Challenger 2.0?

  • Challenger 2.0 to przede wszystkim program edukacyjny, w ramach którego studenci, start-upy i spółki technologiczne poznają specyfikę branży centrów i sieci handlowych oraz nowoczesne narzędzia tworzenia innowacji.
  • Stworzone w trakcie programu grupy projektowe, przy wsparciu mentorów i ekspertów, opracują unikatowy bank innowacji, pomysłów i rozwiązań, będących odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania określonych segmentów klientów i konsumentów.
  • Challenger 2.0 to również program konkursowy, bo nagrodą dla najlepszych rozwiązań wypracowanych w trakcie programu (lub tych już istniejących, będących własnością spółek technologicznych) jest wsparcie Retail Institute w rozwoju, promocji oraz ich wdrożeniu w centrach i sieciach handlowych biorących udział w programie.
  • Challenger 2.0 to także program praktyk studenckich – po ukończeniu warsztatów studenci otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie stażu w dziale innowacji Retail Institute.
  • To także platforma wymiany wiedzy, pomysłów, doświadczeń i networkingu, z której skorzystać mogą wszyscy Uczestnicy. Zakwalifikowane do programu spółki technologiczne i start-upy będą mogły zaprezentować swoje rozwiązania w trakcie kameralnych spotkań z przedstawicielami największych centrów i sieci handlowych w Polsce.
  • Challenger 2.0 to wreszcie program dla centrów i sieci handlowych, które szukają nie tylko inspiracji, ale przede wszystkim pomysłów i rozwiązań będących odpowiedzią na dynamikę zmian społecznych i kulturowych wywołaną przez: nowe technologie, wszechobecność urządzeń mobilnych, media społecznościowe oraz digitalizację. Widzących potrzebę zainicjowania zmian we wszystkich obszarach działalności firm. 

Udział w konkursie dla studentów i absolwentów, a także start-upów jest bezpłatny.

Jak aplikować do Challenger 2.0?

Na stronie nextgenlab.com.pl, w zakładce aplikuj, znajduje się prosty formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić. Formularz przewiduje możliwość dołączenia pliku video, w którym można osobiście przedstawić swoją kandydaturę. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na 10 dniowe warsztaty Challenger 2.0, które odbędą się prawdopodobnie już jesienią. Regulamin programu i więcej informacji znaleźć można na stronie projektu i tam też będą zamieszczane na bieżąco wszystkie informacje. Dodatkowe pytania można kierować na adres mailowy: office@einstitute.com.pl

Organizatorem programu jest Retail Institute – środek dialogu, badań i analiz oraz dobra przestrzeń do dyskusji dla ekspertów z branży retail. Instytut wspiera jakościowy rozwój centrów i sieci handlowych oraz firm z sektora eCommerce dzięki wiedzy, doświadczeniu i innowacyjnym rozwiązaniom.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zostało partnerem instytucjonalnym programu Challenger 2.0. W gronie ekspertów wspierających program znalazła się r.pr. Agnieszka Oleksyn-Wajda, kierująca studiami podyplomowymi Prawo w biznesie nowych technologii, Prawo ochrony środowiska,  a także Prawo i zarządzanie w sektorze mody.