Publikacja: | Aktualności / Strona główna /

Już 23 maja o 10:30 zapraszamy do sali 130 na spotkanie z gen. bryg. Karolem Molendą - dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Podczas spotkania dowiecie się więcej o działaniu jednostki, które zajmuje się monitorowaniem, reagowaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Głównym celem DKWOC jest ochrona przed zagrożeniami związanymi z cyberatakami i incydentami komputerowymi. Ponadto DKWOC angażuje się w edukację społeczeństwa w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu oraz rozwija własne narzędzia kryptologiczne. 

Spotkanie poprowadzi generał Karol Molenda - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Międzynarodowy ekspert, specjalizujący się w budowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pasjonat i kreator usprawnień w obszarach: reagowania na incydenty komputerowe, informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Praktyk, który z powodzeniem zrealizował wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej cel powołania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bazując na doświadczeniu zdobytym podczas kierowania i dowodzenia wieloma komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obroną i ochroną cyberprzestrzeni w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Oficer służb specjalnych, doświadczony w prowadzeniu operacji w cyberprzestrzeni. Współtwórca i opiekun projektów naukowo-badawczych w zakresie nowoczesnych technologii m.in. Milnet-T, komunikator Mercury. Aktywny uczestnik działań na rzecz budowania relacji z sojusznikami i kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej 

Zapraszamy!