Publikacja: | Aktualności /

28 października o godz. 17.00 zapraszamy do sali 129 na szkolenie związane z dochodzeniem należności pieniężnych na drodze sądowej, które poprowadzi adwokat Przemysław Buczkowski.

Wskazane jest aby uczestnicy szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia zapoznali się z przepisami kc dotyczącymi oświadczeń woli, form oświadczeń woli oraz przedawnienia, a także przepisami kpc w zakresie dotyczącym właściwości sądu, pism procesowych oraz wymogów formalnych pozwu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e.milan@lazarski.edu.pl