Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Na stronie ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA można zapoznać się z raportami za rok 2016. Badaniu podlegają absolwenci pracujący na etacie rok po ukończeniu edukacji.

Ogólnopolski system monitoringu zawodowych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) pomaga dostosować ofertę edukacyjną do współczesnego rynku pracy. System analizuje dane dotyczące tysięcy absolwentów uczelni wyższych. Głównym źródłem informacji prezentowanych w raporcie są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Polski system jest nowatorskim rozwiązaniem w skali Europy.

Wyższe wykształcenie = wyższe zarobki

Tegoroczny raport udowadnia, że warto podjąć studia II stopnia. Średnie zarobki absolwentów studiów II stopnia naszej uczelni są o ok. 20% wyższe w porównaniu z zarobkami absolwentów z dyplomem licencjata. W przypadku absolwentów kierunków ekonomicznych różnica jest jeszcze większa, wynosi prawie 30%.

Nasi absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia oraz stacjonarnych I stopnia kierunku "ekonomia" zarabiają najwięcej wśród absolwentów wszystkich uczelni niepublicznych -
5 283.87 PLN oraz 2 987.18 PLN brutto. Na tle całej Polski (uczelnie publiczne i niepubliczne) absolwenci wskazanych kierunków zajęli odpowiednio drugie oraz trzecie miejsce.

Świetnie radzą sobie także nasi absolwenci stosunków międzynarodowych. Absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia zarabiają najwięcej wśród absolwentów uczelni niepublicznych. Zarobki absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia należą do najwyższych w całej Polsce wśród absolwentów tego kierunku (II miejsce w rankingu).

Marzysz o karierze w sektorze zarządzania lub ekonomii? Zainwestuj mądrze i dołącz do grona studentów Uczelni Łazarskiego. Absolwenci wszystkich kierunków II stopnia z dziedziny nauk ekonomicznych prowadzonych na naszej uczelni zarabiają powyżej średniej w stosunku do średnich zarobków w powiatach zamieszkania. Szczegółowe dane dla wszystkich kierunków studiów możecie sprawdzić na stronie ELA: http://www.ela.nauka.gov.pl/