Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Studium języków obcych /

Szlifuj swoje oratorskie zdolności w języku angielskim! Studium Języków Obcych wkrótce rusza z innowacyjnym projektem - cyklem otwartych interdyscyplinarnych anglojęzycznych debat studenckich. Projekt skierowany jest dla studentów wszystkich wydziałów Uczelni Łazarskiego ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2. Debaty będą się odbywały dwa razy w semestrze.

Debaty studenckie ? nowy projekt Studium Języków Obcych!

Celem projektu jest rozwój umiejętności wystąpień publicznych oraz pobudzenie twórczego potencjału studentów. Chcemy wyprowadzić studentów ze swoich zwyczajowych sal zajęciowych, aby mogli publicznie zaprezentować swoje stanowiska w ważkich ekonomiczno-politycznych oraz prawniczych sprawach, wymieniać poglądy, argumentować swoje racje. Projekt ma również służyć lepszemu poznaniu się studentów i nabyciu przez nich licznych kompetencji miękkich, takich jak współpraca w zespole, odpowiedzialność, szacunek dla odmiennych opinii, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie emocjami. Dzięki projektowi studenci nabiorą wiele cennych w życiu zawodowym doświadczeń.

Zależy nam na dużej autonomii naszych studentów, dlatego nie będziemy narzucać tematyki. Zapraszamy studentów do składania propozycji zagadnień na pierwszą debatę

Pomysłodawcy najciekawszych tematów debat otrzymają upominki niespodzianki.

Na propozycje tematów czekamy do 25 stycznia pod adresem: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl