Publikacja: | Konferencje/debaty / Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia /

W dniu 15 listopada o godzinie 9:00 rozpocznie się debata „Zdrowie Kobiety - Bezpieczeństwo Rodziny”. Wydarzenie odbędzie się w formie online.

Debata, której organizatorem jest "Medyczna Racja Stanu", inicjuje kampanię edukacyjno-systemową w tematyce bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. Zdrowie kobiet powinno być traktowane jako najcenniejsza inwestycja z perspektywy polskiego społeczeństwa. Jest to bowiem, nie tylko zdrowie jednej osoby, lecz także zabezpieczenie funkcjonowania całej rodziny. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i zdrowy styl życia powinny możliwie długo utrzymywać optymalny stan zdrowia kobiety, a w przypadku wcześnie rozpoznanej choroby właściwa diagnostyka, terapia i rehabilitacja gwarantować szybki powrót do zdrowia lub godne życie z choroba przewlekłą.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz dziekan Centrum Kształcenia podyplomowego weźmie udział w sesji "Inwestycja - Zdrowie Kobiety", która odbędzie się w godzinach 11.10 – 11.40.

Transmisja dostępna stronie: www.youtube.com/watch