Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydarzenia / Studium języków obcych /

Porównamy opinie, wyrazimy swoje zdanie, postaramy się przekonać do swoich racji. Kto przekona kogo? Czyje argumenty przeważą? Dlaczego uważamy, że mamy rację? Przyjdź i weź udział w debacie 12 kwietnia o godz. 10:10, w sali 106.

500+ jest od początku programem kontrowersyjnym. Z jednej strony, jako forma rządowej zapomogi pomaga ubogim rodzinom, ale z drugiej strony krytykowane jest za nadmierne rozdawnictwo i wręcz marnotrawienie środków finansowych z budżetu. Dlaczego wywołuje tak skrajne opinie wśród społeczeństwa? Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, komu potrzebny jest program 500+ oraz dlaczego jednym bardziej, a innym może mniej...?

Czy osoby dobrze lub bardzo dobrze zarabiające powinny z niego korzystać? Czy osoby niepełnosprawne powinny mieć proporcjonalnie większe świadczenia? A czy ludzie bezdomni także powinni mieć dostęp do tego programu? Czy 500+ jest dla wszystkich Polaków takie samo? Czy powinno objąć także imigrantów? Czy samotni rodzice także powinni otrzymywać proporcjonalnie wyższe zapomogi? Czy tylko liczba dzieci na utrzymaniu powinna decydować? Chociaż odpowiedzi na niektóre pytania mogą nie być popularne, postaramy się wyważyć opinie i odpowiedzieć na pytanie: czy 500+ powinno być wsparciem tylko dla rodzin pracujących?

Zapraszamy na debatę 12 kwietnia o godz. 10:10, w sali 106.